Etappresultat D12 H12
Etappresultat H14 D16 D14
Etappresultat H16
Etappresultat H21 D21 HD120
PRESS FSSM Stafett
Slutresultat FSSM Stafett 2016 (57kb)
Ställning vid växling D12 H12
Ställning vid växling H14 2
Ställning vid växling H14 D16 D14 2
Ställning vid växling H16
Ställning vid växling H21 D21 HD
Startlista Stafett 14.2
Startlista Stafett med namn 14.2 (74kb)